احتمال ابتلا به سرطان در زنان و مردان انواع سرطان در مردانبر اساس جدیدترین مطالعات، دلیل اصلی تفاوت موجود این است که رفتارهای پرخطر در مردان بیشتر دیده می شود و البته بیشتر در معرض مواد سرطان زا قرار دارند. بر اساس نظر یکی از محققان گروه اپیدمیولوژی و ژنتیک سرطان مرکز ملی سرطان، عوامل مختلفی در بروز سرطان موثر است که عوامل محیطی و خارجی تنها یکی از آنهاست. مردان و زنان تفاوت های بیولوژیکی ذاتی در استعداد ابتلا به سرطان دارند. تحقیقات نشان می دهد که شناسایی عملکردهای بیولوژیکی مرد برای غلبه بر سرطان (…) می تواند در تشخیص و پیشگیری از سرطان مفید باشد. این نشان می دهد که علل زمینه ای سرطان بین مردان و زنان متفاوت است. نتایج این تحقیق در مجله سرطان منتشر شده است. یکی از محققان می گوید: برای از بین بردن تفاوت بروز سرطان در زنان و مردان، نمی توان روش های پیشگیری از سرطان را تغییر داد و قبل از ارائه هر گونه توصیه جدید نیاز به تحقیقات بیشتری داریم. به عنوان مثال: برای اینکه بدانیم واکنش های سیستم ایمنی زنان در چه سطحی است، باید اطلاعات بیشتری داشته باشیم. اگر بتوانیم کشف کنیم که چه عملکردی در سیستم ایمنی زنان وجود دارد که آنها را در برابر خطر ابتلا به سرطان مقاوم می کند، احتمالاً می توانیم با تقویت سیستم ایمنی مردان راه هایی برای پیشگیری و درمان سرطان ایجاد کنیم. همچنین با انتشار اطلاعاتی که در مورد علل سرطان، تأثیر غربالگری و تأثیر جنسیت بر روند ابتلا به انواع سرطان به دست آورده ایم، می توان مطمئن شد که نقش جنسیت در همه موارد در نظر گرفته شده است. انجام این مطالعات باعث شده است که درک جامع تری از تفاوت جنسیتی در سرطان به دست آوریم و عوامل خطر را با دقت بیشتری بررسی کنیم. اما با توجه به اینکه گروه مورد مطالعه تقریباً مسن بودند و بیماری هایی مانند فشار خون بالا، کلسترول و بیماری های قلبی عروقی مورد غفلت قرار گرفته اند، در نتایج تحقیق جای بحث بیشتری وجود دارد. به طور کلی، تعاملات پیچیده تری در تأثیر عوامل جنسیتی وجود دارد. که نشان می دهد نمونه های آزمایش شده باید با حساسیت بالا انتخاب و بررسی شوند. برخی از گردآورندگان نتایج این تحقیق پیشنهاد می کنند که عوامل دیگری مانند نژاد و شرایط اجتماعی و اقتصادی سلامت نیز در نظر گرفته شود. با این حال، به گفته محققان، تأثیر تفاوت های جنسیتی در مواجهه با سرطان در تمام مراحل بیماری و پیشرفت بیماری قابل مشاهده است. بنابراین، بررسی دقیق تر نیاز به یک رویکرد چند وجهی دارد. این استراتژی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: جنسیت باید به عنوان یک متغیر بیولوژیکی در کل زنجیره سرطان در نظر گرفته شود. از پیش‌بینی خطر و پیشگیری اولیه سرطان، غربالگری سرطان و پیشگیری ثانویه گرفته تا درمان سرطان و مدیریت بیمار.

دیدگاهتان را بنویسید