استاندارد ISO 9001 – آتین مدیکالاستاندارد ISO 9001:2016 امروزه سازمان هایی که بهبود کیفیت خدمات و محصولات خود را شرط لازم برای بقا و حضور در بازارهای رقابتی می دانند، اغلب به اهمیت استقرار سیستم های مدیریت کیفیت پی می برند. سیستم های مدیریت کیفیت با تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمان، رویکرد جدیدی را در کارکنان ایجاد می کند و آنها را با مقولاتی مانند فرآیندهای سازمان، شناخت سازمان و اهداف سازمانی، شناخت نقش ها و مسئولیت های آنها در سازمان، مدیریت ریسک ها و فرصت های موجود آشنا می کند. و … شرکت دانش بنیان آتین مدیکال با هدف افزایش کیفیت خدمات خود که منجر به افزایش رضایتمندی مشتریان می شود، اجرای الزامات استاندارد ISO 9001:2016 را در زمستان 1400 آغاز و موفق به اخذ گواهینامه گردید. مربوط به این استاندارد در تابستان 1401. امید است این استاندارد با بهبود مستمر و حفظ اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان همراه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید