تغذیه در طول پرتو درمانی غذا برای بیماران رادیوتراپیمعمولا مصرف کم و متعادل الکل در طول درمان رادیوتراپی مشکلی ایجاد نمی کند. اما الکل می تواند باعث التهاب دهان و گلو شود، به خصوص در بیمارانی که تحت رادیوتراپی سر و گردن قرار می گیرند. الکل همچنین می تواند باعث ناراحتی مثانه در بیماران تحت پرتودرمانی لگن شود. رادیوتراپی می تواند با احساس خستگی همراه باشد و مصرف الکل می تواند این وضعیت را تشدید کند. آنچه مهم است این است که زمانی که بیمار احساس گیجی و خستگی می کند از رانندگی و کار با دستگاه خودداری کند. در مورد نوشیدن الکل حتما با پزشک خود صحبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید