تغییر مکانیسم یارانه دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1401رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سال آینده سال ویژه ای برای دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دارایی در گردهمایی مدیران تجهیزات پزشکی ادارات غذا و داروی سراسر کشور گفت: در سال 140 دوره خاصی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خواهیم داشت چرا که دولت در مورد وضعیت کالاهای اساسی به ویژه دارو و تجهیزات تصمیم گیری کرد». پزشکی را سازماندهی کنید. وی با اشاره به تغییر سیاست دولت سیزدهم در تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی گفت: دولت سیزدهم تصمیم گرفت سازوکار یارانه دارو و تجهیزات پزشکی را تغییر دهد. معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: قدرتمندترین نظام های سلامت دنیا یارانه دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار بیمه ها قرار می دهند. اما در کشور ما اینطور نیست، باید توجه داشت که هر تغییری چالش هایی دارد اما با سیستم و مدیریت یکپارچه می توان این چالش ها را حل کرد. وی گفت: یکی از مهمترین بخش های تجهیزات پزشکی مصرف و سرمایه است و از سوی دیگر چندین هزار مهندس پزشکی داریم و همانطور که با استخدام داروسازان بالینی در بیمارستان باید هزینه درمان نیز افزایش یابد. کاهش یافت؛ به همین ترتیب در حوزه مهندسی پزشکی نیز باید به روزتر باشیم، زیرا هزینه های زیادی برای خرید تجهیزات سرمایه ای صرف کرده ایم و نگهداری و استفاده از این تجهیزات باید انجام شود. به درستی البته تفاوتی بین تجهیزات مصرفی و سرمایه وجود ندارد و باید با تعامل و همکاری معاونت درمان اقدامات لازم برای تشکیل یک سامانه یکپارچه انجام شود.«نگهداری تجهیزات پزشکی یکی از وظایف است. اداره کل تجهیزات پزشکی و مهندسین پزشکی در دوره جدید تصمیم گیری در اداره کل تجهیزات پزشکی و هیات امنا علیرغم مدیریت مستقل. گفت. و فکر با هم گرفته می شود. رویکرد سامانه نسبت به حوزه وظایف مربوط به تجهیزات پزشکی روشن شده و بر این اساس تصمیمات در سازمان غذا و دارو اتخاذ و در سایر دستگاه های وزارت بهداشت بدون چون و چرا اجرا می شود. وی گفت: مهندسان پزشکی در دوران کرونا در کنار مدافعان سلامت جنگیدند اما حقوق مهندسان پزشکی برای خدمت در دوران کرونا به اندازه کافی پرداخت نشد و مقرر شد بخش مادی زحمات مهندسان پزشکی در این دولت دیده و جبران شود. البته.” در صورتی که سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال 140 به تعهدات خود عمل کند رئیس سازمان غذا و دارو گفت: برای 3000 مهندس پزشکی در زمینه مزایا، مسائل حقوقی و اعطای تسهیلات و بحث مدیر فنی بیمارستان ها باید جدی گرفته شود و مشکلات برطرف شود. همچنین حمایت از تولید داخل و بحث شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و نظارت بر تامین و توزیع که مورد توجه مهندسین پزشکی است، مورد توجه قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید