توجه به ارتقای تجهیزات پزشکی در بیمارستان های دولتیمعاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر لزوم ارتقای تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها به منظور افزایش کیفیت خدمات درمانی به بیماران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین آیتی در بازدید از دو بیمارستان جامع بانوان کودکان آرش و بهرامی با اشاره به تداوم خدمات پاراکلینیکی در این بیمارستان ها در نوروز افزود: خدمات تخصصی و درمانی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام نخواهد شد. توقف در تعطیلات نوروز با بهترین کیفیت و با حضور فعال کادر پزشکی، متخصصان و اعضای هیات علمی ادامه دارد. وی از پیگیری بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در این بیمارستان ها خبر داد و اظهار داشت: در مجموع میزان بستری شدن این بیماران رو به کاهش است و در حال حاضر چهار بیمار کرونر در بیمارستان آرش و هفت نفر در بیمارستان بهرامی بستری هستند. معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین حضور نیروی انسانی توانمند و متخصص در نظام سلامت کشور به ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران را مهمترین نقطه قوت مراکز درمانی و بیمارستانی دانست و ادامه داد: به نظر می رسد باید به ارتقای تجهیزات و افزایش کیفیت فضاهای فیزیکی این مراکز در جهت ارائه خدمات بهتر به بیماران توجه بیشتری شود.

دیدگاهتان را بنویسید