حمایت 70 درصدی از تهیه پروژه های مطالعاتی شرکت های عضو پارک علم و فناوری پردیس |پارک فناوری پردیس 70 درصد از هزینه های تهیه و تدوین طرح های مطالعاتی شرکت های پارک و شرکت های تابعه را پوشش می دهد. به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، اداره کل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری این مجموعه با هدف حمایت از تهیه و تدوین طرح های مطالعاتی سرمایه گذاری لازم، تسهیلاتی را در اختیار واحدهای دانش بنیان و فناور پارک و شاخه های آن «احمد عسگری» مدیرکل سرمایه گذاری فناوری و بومی سازی پارک فناوری پردیس ضمن اعلام این خبر درباره جزئیات این حمایت توضیح داد: پارک حداکثر 70 درصد هزینه های تهیه و تدوین طرح های مطالعاتی جذب سرمایه گذار را پوشش می دهد. . وی ادامه داد: این حمایت های مالی شامل ارزش گذاری فناوری، طرح توجیهی، طرح کسب و کار و تحقیقات بازار به صورت رایگان انجام می شود. عسگری درباره شرایط لازم برای دریافت این حمایت توضیح داد: شرکت متقاضی این تسهیلات باید قبل از اقدام به واگذاری طرح مطالعاتی خود به کارگزاری برای توسعه، طرح را به اداره کل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری ارائه کند تا مطالعات لازم انجام شود. انجام شود. مدیرکل سرمایه گذاری و بومی سازی پارک فناوری تصریح کرد: در قالب این طرح تا سقف 10 میلیون تومان تسهیلات مالی قابل پرداخت است. این تسهیلات در صورتی در اختیار شرکت قرار می گیرد که پروژه ظرفیت جذب سرمایه را داشته باشد و کارگزاری که قرار است پروژه را توسعه دهد مورد تایید پارک باشد. عسگری با تاکید بر اینکه این خدمت پس از استعلام از معاونت سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری و صرفا برای مطالعه پروژه هایی که با هدف جذب سرمایه گذار تدوین شده و مورد تایید کارگزاران مورد تایید پارک قرار گرفته اند، ارائه می شود، گفت: هدف سرمایه گذاری در این پروژه مشروط به مشارکت در سود و زیان است. هر شرکت تنها یک بار در سال قادر به استفاده از این پشتیبانی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید