رشد مهارت های حرکتی دست در کودکانمنظور از مهارت های حرکتی دست در کودکان چیست؟ منظور از مهارت حرکت دست همان طور که از نامش پیداست، حرکاتی است که با دست انجام می شود، یا فقط یک دست یا دو دست با هم. مانند کشیدن، بستن یا باز کردن دکمه پیراهن، نوشتن و… طبیعتاً رشد مهارت حرکت دست در کودکان با توجه به سن و به صورت مرحله ای انجام می شود. در ادامه این مراحل را توضیح خواهیم داد. رشد مهارت های حرکتی دست در کودکان رشد مهارت های حرکتی دست در کودکان سه ماهه در این سن کودک هنگام استراحت دست های خود را باز نگه می دارد. در شش ماهگی کودک در این سن با تمام انگشتانش جسم کوچکی را می گیرد و زمانی که به پشت دراز می کشد با دست آن شی را لمس می کند. کودک نه ماهه در این سن، لگو را با انگشتانش می گیرد، اما نه با کف دست! همچنین مچ دست در حین انجام این کار خم نمی شود. دوازده ماهگی در این سن کودک با دو قطعه لگو برجی می سازد. با استفاده از انگشت شست و نوک انگشت اشاره، شی را می گیرد. مداد را با مشت می گیرد و در ورق زدن کتاب کمک می کند. پانزده ماهگی در این سن کودک با سه قطعه لگو برجی می سازد. و می تواند میخ های کوچک را بگیرد و در سوراخ هایی متناسب با اندازه همان میخ ها قرار دهد. هجده ماهگی در این سن کودک قادر است با چهار لگو برج بسازد. همچنین می تواند دو یا سه صفحه از کتاب را در یک زمان ورق بزند. یک کودک در این سن بیست و چهار ماهگی می تواند با هفت قطعه لگو برجی بسازد. همچنین قابلیت نخ زدن مهره های کوچک از این سن شروع می شود. در این سن سی ماهگی کودک می تواند هر بار یک صفحه از کتاب را ورق بزند. از طرفی در این سن چپ یا راست دست بودن کودک نیز مشخص خواهد شد. کودک سی و شش ماهگی در این سن دیگر نمی تواند مداد رنگی را در دست بگیرد و مانند بزرگسالان از آن استفاده کند. همچنین می تواند یک شکل ساده را روی کاغذ یا مقوا برش دهد. چهار سالگی در این سن، کودک می تواند ده دانه لوبیا را در ظرف بیست ثانیه در یک بطری کوچک بریزد. همچنین می تواند خطوط مستقیم و مورب بین دو خط در فاصله یک سانتی متری بکشد. پنج ساله. در این سن رشد مهارت حرکت دست در کودکان به پیشرفت قابل قبولی رسیده است و سرعت عمل کودک در گذاشتن ده حبوبات در بطری به هجده ثانیه می رسد. شش سالگی کودک در این سن می تواند یک سکه را از کف دست به انگشتان همان دست (بدون دخالت دست دیگر) ببرد تا در قلک بگذارد. در خاتمه در این مقاله به طور مختصر به روند رشد مهارت های حرکتی دست در کودکان سه ماهه تا شش ساله اشاره کردیم و مهارت های مهم هر سن را بیان کردیم. امیدواریم توانسته باشیم دیدگاه بهتری را در این زمینه به شما ارائه دهیم. منابع https://empoweredparents.co/fine-motor-milestones/https://www.chrichmond.org/services/therapy-services/developmental-milestones/fine-motor-skills-birth-to-2-years پست رشد مهارت های حرکتی دست در کودکان appeared first on مجتمع توانبخشی پزشکی رایحان.

دیدگاهتان را بنویسید