فیزیوتراپی شانه – مجتمع توانبخشی پزشکی رایحانمجموعه توانبخشی پزشکی رایحان با کارشناسان مجرب پزشکی، فرآیند ارزیابی و تشخیص بیمار را به صورت تیمی و گروهی در نظر گرفته است تا تمامی نیازهای بیمار از تمامی زوایا و دیدگاه های پزشکی و توانبخشی بررسی شود.

دیدگاهتان را بنویسید