متاستاز سرطان سینه مراحل متاستاز سرطان سینهاگر سرطان سینه به کبد برسد، دردی در ناحیه شکم احساس خواهید کرد که به خودی خود از بین نمی رود. ممکن است بیمار علائمی مانند بی اشتهایی یا کاهش وزن را نیز تجربه کند. در برخی از بیماران، رنگ پوست تغییر می‌کند و سفیدی چشم‌ها زرد می‌شوند، این بیماری به نام یرقان شناخته می‌شود که به دلیل عملکرد ضعیف کبد رخ می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید