مراحل شیمی درمانی فاصله بین جلسات شیمی درمانیاین داروها مستقیماً به عضله کف لگن، ران، بازو یا قسمت چربی بازو، پا و معده درست زیر پوست تزریق می‌شوند. داروها از طریق یک سوزن یا لوله نرم به داخل یک کاتتر تزریق می‌شوند که مستقیماً به شریان تغذیه‌کننده سرطان تزریق می‌شود. این داروها به داخل حفره صفاقی که شامل اندام هایی مانند کبد، روده، معده و تخمدان است، تزریق می شود. این تزریق در حین جراحی و یا از طریق لوله مخصوصی که به بدن وارد می شود انجام می شود. این دارو به مایع مغزی نخاعی که در نواحی اطراف نخاع و مغز وجود دارد، تزریق می شود. شیمی درمانی مستقیماً وارد رگ می شود. این داروها به صورت کرم روی پوست اعمال می شوند. دارو باید به شکل قرص یا مایع بلعیده شود.

دیدگاهتان را بنویسید