نیکوتین و سرطان تاثیر سیگار بر سرطان ریهتعداد سال‌هایی که سیگار می‌کشید بر شانس ابتلا به سرطان تأثیر می‌گذارد. مثلاً کشیدن یک پاکت سیگار در روز به مدت چهل سال خطرناکتر از کشیدن دو بسته سیگار در روز به مدت بیست سال است. در نتیجه، هیچ وقت برای ترک سیگار دیر نیست. هر چه در طول روز سیگار بیشتری بکشید، احتمال ابتلا به سرطان بیشتر می شود. کاهش مصرف سیگار در طول روز می تواند اولین قدم مفید باشد. تحقیقات نشان می دهد که به ازای هر 15 سیگاری که سیگار می کشند، تغییرات DNA رخ می دهد که منجر به مرگ یک سلول در بدن و سرطان آن می شود. اما بهترین راه برای کاهش خطر ابتلا به سرطان، حذف کامل آن است.

دیدگاهتان را بنویسید