پرتودرمانی برای سرطان سینه درمان سرطان سینه مدت زمان درمان سرطان سینهرادیوتراپی کل پستان زمان استاندارد رادیوتراپی سینه پنج روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه) به مدت 6 تا 7 هفته است. راه دیگری به نام پرتودرمانی Hypofractionated وجود دارد. در این روش رادیوتراپی روی کل پستان انجام می شود اما با این تفاوت که دوز روزانه (شنبه تا چهارشنبه) بیشتر و دوره درمان کوتاهتر (معمولاً 3 تا 4 هفته) است. مطالعات نشان داده است که این روش مانند برنامه های طولانی مدت رادیوتراپی در پیشگیری از عود سرطان سینه در زنانی که تحت عمل جراحی محافظت از سینه قرار گرفته اند و غدد لنفاوی آنها درگیر نمی باشد، موثر است. علاوه بر تمام آنچه گفته شد، این روش کمتر باعث ایجاد عوارض کوتاه مدت می شود. 2. روش APBI (تابش پرتودهی جزئی پستان تسریع شده) APBI به جای پرتودرمانی کامل پستان در درمان سرطان پستان در برخی از زنان استفاده می شود. در این روش دوز در زمان کوتاه تری بیشتر می شود و فقط روی قسمت خاصی از پستان تابش می شود. بسیاری از پزشکان از این روش استفاده نمی کنند زیرا تحقیقات بیشتری برای ارزیابی اثربخشی آن در مقایسه با رادیوتراپی استاندارد مورد نیاز است. 3. رادیوتراپی قفسه سینه در صورتی که بیمار ماستکتومی کرده باشد و غدد لنفاوی درگیر نشده باشند، تابش بر روی دیواره قفسه سینه، اسکار جراحی (محل برش و بخیه) و محل تخلیه جراحی انجام می شود. این روش اغلب پنج روز در هفته به مدت 6 هفته طول می کشد. رادیوتراپی غدد لنفاوی معمولاً در مواردی که سلول های سرطانی در غدد لنفاوی زیر بغل یافت می شوند (صرف نظر از نوع جراحی انجام شده)، این نواحی نیز در برنامه درمان رادیوتراپی قرار می گیرند. گاهی اوقات، علاوه بر غدد لنفاوی زیر بغل، غدد لنفاوی بالای ترقوه و پشت جناغ ممکن است نیاز به رادیوتراپی داشته باشند. به طور معمول، این روش به مدت 5 روز در هفته و به مدت 6 هفته همزمان با رادیوتراپی سینه یا دیواره قفسه سینه انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید