پشتیبانی سازمان غذا و دارو از تولیدکنندگان سلامت محور و تجهیزات پزشکیبه گزارش خبرنگار مهر، بهرام دارایی روز جمعه 5 اردیبهشت 1401 در حاشیه نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران با بیان اینکه در دوران کرونا از همکاران در حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی گذری دریافت کردند، گفت: امتیاز: در دوران کرونا توانستند به مردم برسند و این نشان داد که پیشرفت خوبی در کشور ما وجود دارد. وی گفت: ظرفیت های خوبی در کشور داریم. رئیس سازمان غذا و دارو افزود: بحث مواد اولیه و تولید نهایی باید متعادل شود و نتیجه تولید دانش بنیان و… این بود که کرونا را مدیریت کردیم و داشتن تولیدکنندگان خوب هم باعث مدیریت خوب می شود. و اتفاقات خوبی در این دولت افتاده است.» است. دارایی گفت: حمایت ۱۰۰ درصدی داریم. ما وظیفه داریم به تولیدکنندگان کمک کنیم و اصالت برای ما بسیار مهم است و نباید تولید کاذب داشته باشیم.» رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در کنار وظایف نظارتی، وظایف پشتیبانی نیز داریم و در چند وقت اخیر این کار را انجام داده ایم و به دنبال حذف بروکراسی های اداری هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید